BILIONERA – OTILIA | Zumba Dance | Zumba Fitness | Choreo By Jin Mun

♫ Music: Otilia
♫ Choreography: Jin Mun – Zumba Instructor
♫ Dancers: Jin Mun & Friends


→ Đăng kí tập nhảy: https://www.facebook.com/redboxdances…

→ Đăng kí đào tạo giáo viên dạy nhảy: https://www.facebook.com/gx.iactive/

Follow chúng mình để đón xem những bài nhảy Zumba mới nhất nha


Cảm ơn bạn đã đón xem * with love *
#otilia #jinmun #zumbafitness

Leave a Reply

%d bloggers like this: